Skip to main content

Vaststelling NOW

Sinds 7 oktober 2020 kunt u een aanvraag tot vaststelling indienen bij het UWV als u de afgelopen maanden in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een steunaanvraag heeft ingediend en 80% als voorschot heeft ontvangen. 
Afhankelijk van het bedrag aan subsidie dat u heeft aangevraagd dan wel waar u bij de eindafrekening recht op heeft, heeft u mogelijk de ondersteuning van een deskundige nodig. Misschien bij het indienen van de aanvraag tot vaststelling of omdat de regeling voorziet in een verplichte controle door een deskundige derde of accountant. U heeft geen verklaring van een deskundige derde / accountant nodig als uw voorschot onder de € 20.000 zit en als uw vaststellingsbedrag ook onder de € 25.000 zit. Daarboven heeft u afhankelijk van de hoogte van de subsidie een derdenverklaring of een accountantsverklaring nodig.

Ook Daamen & van Sluis Accountants Belastingadviseurs heeft een NOW team dat u kan adviseren en begeleiden maar ook voor u de verplichte verklaringen kan verzorgen.

Heeft u vragen of interesse in onze dienstverlening dan kunt u dat kenbaar maken via onderstaande button, waarna een van de leden van het NOW team contact met u zal opnemen.