Skip to main content

Wij zijn Flyct

Flyct behartigt de belangen van letselschadeslachtoffers en hun werkgevers. We zorgen voor een rechtvaardige schadevergoeding en hanteren daarbij onze missie: Onze dienstverlening is een positieve ervaring na een ongeval!

Wij behartigen de belangen van slachtoffers van een ongeval, dat ze buiten hun schuld is overkomen. Daarnaast behartigen wij ook de belangen van hun werkgevers. Flyct werkt dus niet voor verzekeraars. Onze letselschade-experts zijn goed opgeleid en lid van één of meer brancheorganisaties, zoals NIS en NIVRE. Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL).

Buitenland

Bij buitenlands recht is Flyct één van de weinige spelers in de markt die in staat is ook daar professionele hulp te bieden. Wij hebben daarvoor specialisten binnens- en buitenshuis.

Dankzij een uitgebreid Europees netwerk van kantoren kunnen wij u ook helpen als u bijvoorbeeld tijdens een zakenreis of vakantie in het buitenland door toedoen van een ander letsel oploopt. Maar het kan ook zijn dat u met uw buitenlandse werkgever een geschil heeft of met de verkoper van de door u vanuit het buitenland geïmporteerde auto of een issue met de aannemer als verbouwer van uw tweede woning. Er zijn talloze voorbeelden te bedenken.

Loonregres

Stel, uw werknemer is buiten zijn schuld betrokken bij een ongeval waarbij hij arbeidsongeschikt is geraakt. U heeft als werkgever dan het wettelijk recht om het netto doorbetaalde loon te verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Daarnaast zijn de kosten van uw werknemer naar zijn arbeidsplek verhaalbaar (bijvoorbeeld de kosten voor uw Arbodienst of kosten voor de re-integratie). Flyct verhaalt deze voor u.

Materieel

Heeft u schade aan uw voertuig waar een derde voor aansprakelijk is, maar bent u niet verzekerd voor rechtsbijstand? Wij helpen u graag met het verhalen van deze schade. Wij nemen het juridische en financiële deel voor u uit handen en zorgen ervoor dat de schade wordt vastgesteld door een onafhankelijk schade-expert.

Partnership

Medewerkers van Flyct staan altijd klaar. Samen met onze cliënt en samenwerkingspartners gaan we een partnership aan. Dit gaat verder dan alleen het behartigen van de belangen en ontzorgen. We knokken voor een schadevergoeding, maar ook voor een snelle afronding van de claim. Dan kan de cliënt ook snel dit vervelende hoofdstuk afsluiten. Dat is waar we samen voor gaan!