Workshop Information security door Jan Los

  • donderdag 28 oktober 2021
  • Daamen & van Sluis

Op 27 oktober 2021 organiseerde het ENC in samenwerking met Jan Los een waardevolle workshop. Dat er veel cyber-dreigingen zijn waar iedereen aan bloot staat weten we eigenlijk allemaal wel. Jan Los vertelt bijzonder boeiend en gepassioneerd over zijn vak, over de huidige dreigingen, waar deze dreigingen er concreet uitzien en wat voor maatregelen je zou moeten nemen om dit te voorkomen. Aan de hand van tal van voorbeelden, krijgen we een aantal treffende en aansprekende gevallen te zien, allen zeer actueel.

Wat is het doel van criminelen en wat zijn de methodes.
We toetsen o.a. onder elkaar “Hoe heb jij het wachtwoordbeleid binnen jouw organisatie geregeld en wat zijn de kwetsbaarheden”. Dit levert een boeiende discussie op. Over het algemeen is men er niet altijd even gerust op. De rol van hackers wordt toegelicht, in principe zijn zij oké en bereid te helpen. Uiteraard geldt dat niet voor de cybercriminelen. Dit circuit is omvangrijk en nog altijd lastig te traceren. Wist je dat het eerst bekende geval van computer criminaliteit reeds dateert uit 1820!

Enfin, hoe ga je dus om met weerbaarheid! Het belang van een backup en het goed controleren van de back-up wordt zeer nadrukkelijk onder de aandacht gebracht, dit is zo belangrijk! Welke virusscanner/endpointprotectie gebruik jij, wat zijn de voor- en nadelen? Als het gaat om phishing, zorg dan dat personeel en eindgebruikers goed getraind worden op het herkennen van phishing. Tot slot krijgen we een inkijkje op het Darkweb, waar je zo maar wachtwoorden kan kopen, creditcards en tal van andere dubieuze zaken.

Al met al ontzettend veel zinnige informatie in een twee uur durende workshop, we hebben er veel van opgestoken!

De ontvangst bij Daamen & van Sluis was weer buitengewoon gastvrij en tijdens de lunch ontbrak het aan niets.

Powered by