Skip to main content

Duurzaamheid

ENC en de gemeente Capelle aan den IJssel werken samen in de opgave naar een duurzame, groene en schone stad in 2050

Een van de thema’s waar het ENC en de gemeente Capelle zich samen voor willen inzetten is Duurzaamheid. Dit doen wij door samen te werken en best practises met elkaar te delen.

De pijlers die voor deze samenwerking centraal staan zijn:

  • Circulair ondernemen
  • Stimuleren verduurzaming
  • MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Begin dit jaar is een start gemaakt voor deze intensieve samenwerking door het organiseren van de Circulair Ondernemen Challenge Capelle. 

Daarnaast heeft de gemeente Capelle aan den IJssel i.s.m. het ENC tijdens de week van de duurzaamheid het symposium ‘Circulair Ondernemen Loont’ georganiseerd. Tijdens dit inspirerende online symposium o.l.v. Roelof Hemmen werd vooral de nadruk gelegd op samenwerking. Want circulair ondernemen wordt nu eenmaal eenvoudiger als bedrijven hun krachten bundelen!

Contact

De gemeente Capelle aan den IJssel en het ENC komen graag in contact met bedrijven die kansen zien of willen begrijpen waar de kansen liggen op het gebied van duurzaam en circulair ondernemen.

Ondernemerssymposium Capelle in transitie toont ambitie

Samenwerken is noodzakelijk voor de versnelling

In het Isala Theater kwamen ondernemers samen voor het symposium Capelle in Transitie en ook online keken er geïnteresseerden mee. In een open setting gaf het programma ruimte aan praktijkvoorbeelden, kennisdeling en inspirerende gesprekken onder de bezielende leiding van Cees Vingerling die zelf als stakeholder manager in de regio actief is.

De onderwerpen energiebesparing en -opwekking, duurzame mobiliteit, afvalvermindering/grondstoffengebruik en duurzame inkoop staan bij veel ondernemers op de agenda. De ene ondernemer is verder in de transitie op (deel)onderwerpen dan de andere en dat was dan ook de aanleiding voor de Gemeente Capelle aan den IJssel om het symposium te organiseren. 

De week van de circulaire economie

Wat is de Week van de Circulaire Economie?

Professionals organiseren van maandag 1 t/m zaterdag 6 februari 2021 een eigen evenement over de circulaire economie. Het doel? Laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt, zodat bezoekers daarvan kunnen leren.

Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen starters concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan. Samen maken deelnemers hun verhaal rond.

Circulair ondernemen. Hoe doe ik dat en wat heb ik er aan?

Bedrijfsmatige kansen en besparingen

Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijk, daar zijn velen wel van overtuigd. Om de uitstoot te verminderen, om energie te besparen, voor het milieu en om te voorkomen dat onze grondstoffen opraken. Maar dat het ook bedrijfsmatige kansen biedt en besparingen op kan leveren, dat is minder bekend. Waar liggen de circulaire kansen binnen uw bedrijfstak en waar levert ketensamenwerking voor uw bedrijf een voordeel op? Met andere woorden: hoe loont circulair ondernemen en hoe zet u de vervolgstap? Daar helpen wij u graag bij.

De crux van circulair ondernemen zit hem in samenwerken. Dat doet u natuurlijk al. Met uw leveranciers, transporteurs, branchevereniging, mogelijk ook met uw afnemers, of in een BIZ of bedrijfsnetwerk. Maar circulair samenwerken gaat nog stappen verder en richt zich op samen de ketens sluiten, zodat bijproducten, restproducten en afval weer grondstoffen worden.